De mediatie.


De mediatie of bemiddeling is een instrument tot conflictoplossing. Er wordt naar een akkoord gezocht waarbij alle partijen zich tevreden voelen; een oplossing die door alle partijen aanvaard wordt.

 

De bemiddelaar stelt zich neutraal op in het geschil en poogt de partijen tot overeenstemming te laten komen. Hij dringt niets op, hij eist niets, hij spreekt geen recht. Hij is niet de expert die het beter weet. Hij tracht via dialoog een minnelijke schikking te bereiken. De bemiddelaar geeft ook informatie omtrent het eventuele vervolg, met name een arbitrageprocedure, indien partijen niet tot een vergelijk zouden komen.

 

De Mediar-bemiddelaars zijn personen met een jarenlange ervaring in intermenselijke en interprofessionele relaties (juristen, bedrijfs-economisten, bankwezen …). Dat zij géén experten zijn in een bepaalde materie vormt geen enkele beperking in de realisatie van de minnelijke schikking. Hun mediatietechnieken en communicatieve vaardigheden zijn de basis voor een constructieve dadingsovereenkomst.

 

De kostprijs van de mediatie bedraagt steeds 9% van de waarde van het voorgelegde geschil, met een minimum van 50 € en een maximum van 1350 € . Deze kostprijs maakt steeds voorwerp uit van de minnelijke schikking die tussen partijen wordt overeengekomen. Mediar bvba vraagt GEEN provisies aan partijen om haar bemiddeling op te starten !

 

De tussenkomst van de bemiddelaar zorgt er ook voor dat de commerciële relatie tussen leverancier en klant, tussen aannemer en onderaannemer, blijft behouden.

 

Mediar bvba legt zich toe op de mediatie in handelsgeschillen in alle mogelijke sectoren: industriële en particuliere bouw & aanneming, koop-verkoop, huur-verhuur, immobiliën en vastgoed, hout, brandstoffen, interimkantoren, bandencentrales, enz… We behandelen zowel openstaande facturen, in de vorm van een unilateraal verzoek, als de meest complexe technische geschillen.