Home De Arbitrage

Definitie.


De arbitrageprocedure is een gerechtelijke procedure zoals geregeld in het Belgische Gerechtelijk Wetboek, Hoofdstuk 6, Art. 1676 tem 1723.


De arbitrage is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting waarbij partijen overeenkomen om hun geschil definitief te laten beslechten door een arbitrage-instelling, welke een bindend arbitraal vonnis verleent, uitvoerbaar via gerechtsdeurwaarder.